Parishes

  • image

Kottiyam - Nithyasahaya Matha Church

  • Forane : Kottiyam
  • Parish Priest : 50
  • Address : Nithyasahaya Matha Church Kottiyam Kollam-691 571
  • Phone No. : 0474-2531111
  • E-mail :
  • Website :
Liturgical Timing