Parishes

  • image

Karikuzhy - Carmel Giri Church

  • Forane : Kanjiracode
  • Parish Priest :
  • Address : Carmel Giri Church Karikuzhy Parappakkara P.O. Via Mulavana Kollam-691 503
  • Phone No. :
  • E-mail :
  • Website :
Liturgical Timing