Parishes

  • image

Kureeppally - Good Shephered Church

  • Forane : Kottiyam
  • Parish Priest :
  • Address : Good Shephered Church Kureepally St. Joseph’s Provincial House Kannanalloor Road Kottiyam P.O. Kollam-691 571
  • Phone No. :
  • E-mail :
  • Website :
Liturgical Timing